PROTECCIÓ DE MAQUINÀRIA I PERSONES

Els nostres serveis

SERVEIS EN PROTECCIÓ

DE LLUIS CREUS

fuelle cuadrado lluis creus

MANXES

SMART PROTECTION

Elements de protecció per a maquinària.
Protegim les persones i evitem desgast
en les màquines.

espiral protección máquinas Lluis Creus

ESPIRALS METÀL·LIQUES

SMART PROTECTION

Protecció dels fusets, columnes guia i fils contra la brutícia, ferritja i agressions mecàniques, inclús amb apertures màximes.

persianas protección máquinas Lluis Creus

PERSIANES D'ALUMINI

SMART PROTECTION

Protecció física i mecànica contra agressions intenses, inclús amb líquids. Molt utilitzades en el sector de la màquina eina.

fundas protección máquinas Lluis Creus

FUNDES / COMPENSADORS / MÀNIGUES

SMART PROTECTION

Protecció total de la peça, sense el plegat controlat que representa una manxa. Per a moviments no lineals.
Ideal per la absorció de vibracions (compensadors)

protección máquinas Lluis Creus

ADAPTACIÓ DE MAQUINÀRIA

SMART PROTECTION

Estudi i execució de projectes per adequació de maquinària a la normativa de seguretat. Adequació de màquines antigues sense marcat CE.

Mamparas protección Lluis Creus

MAMPARES PROTECCIÓ COVID 19

SMART PROTECTION

Per a realitzar separacions físiques i evitar contaminacions per COVID-19. Es realitzen a mida, segons posició, necessitats i espais disponibles.

DESCOBREIXI  LA NOSTRA HISTÒRIA

Ves al contingut