ESPIRALS METÀL·LIQUES

SMART PROTECTION

Les Nostres Solucions
en Protecció

MANXES

PERSIANES D’ALUMINI

FUNDES / COMPENSADORS / MÀNIGUES

ADAPTACIÓ DE MAQUINÀRIA

MAMPARES DE PROTECCIÓ COVID 19

espiral metálica lluis creus

Espirals metàl·liques

  • Protecció dels fusets, columnes guia i fils contra la brutícia, ferritja i agressions mecàniques, inclús
    amb apertures màximes.
  • Ideal per a ambients oliosos i sense pols o ferritja fina, que poden enfarfegar la protecció.
  • Un mètode especial de fabricació i una òptima resistència garanteixen una fàcil compressió i extensió.
  • Les molles en posició de treball horitzontal tenen un desnivell mínim i les molles en posició de treball
    vertical, només una lleugera desviació lateral.
  • Embalat en un sistema que facilita el muntatge.
esquema espiral metálica lluis creus
espiral metálica lluis creus

DESCUBREIXI LA NOSTRA HISTÒRIA

Skip to content