ADAPTACIÓ DE MAQUINÀRIA

SMART PROTECTION

Les Nostres Solucions
en Protecció

MANXES

PERSIANES D’ALUMINI

FUNDES / COMPENSADORS / MÀNIGUES

ADAPTACIÓ DE MAQUINÀRIA

MAMPARES DE PROTECCIÓ COVID 19

Adaptació de maquinària

 • Estudi i execució de projectes per adequació de maquinària a la normativa de seguretat.
  • Directiva 2006/42/CE.
  • RD 1215/1997.
 • Adequació de màquines antigues sense marcat CE per complir temes de:
  • Seguretat elèctrica.
  • Seguretat mecànica.
  • Atrapament.
  • Caigudes.
  • Pressions de fluids.
  • Salut per als treballadors.

Les normatives de referència i consulta són:

 • UNE EN ISO 12100-1:2004, UNE EN ISO 12100-2:2004 Seguretat en les màquines, conceptes bàsics,
  principis generals de disseny.
 • EN ISO 13857:2008 Seguretat de les màquines, distàncies de seguretat per impedir accés a zones
  perilloses amb extremitats superiors i inferiors.
Adaptación de maquinaria lluis creus
Adaptación de maquinaria lluis creus
Adaptación de maquinaria lluis creus
Adaptación de maquinaria lluis creus
Adaptación de maquinaria lluis creus
Adaptación de maquinaria lluis creus

DESCUBREIXI LA  NOSTRA HISTÒRIA

Skip to content