RESPONSABILITAT
SOCIAL EMPRESARIAL

SEMPRE UTILITZEM

RESPONSABILITAT
SOCIAL EMPRESARIAL

En LLUIS CREUS S.L. vam materialitzar els nostres valors empresarials i socials, que durant anys ja hem aplicat.
Hem començat un projecte per gestionar aquesta RSE i donar-li forma i sentit adequat a la realitat actual.

Durant el 2017, després d’haver estat seleccionada, l’empresa ha participat en el programa RSE.PIME, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat, amb el suport del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant el procés de capacitació i consultoria, l’empresa ha pogut identificar-ne les bones pràctiques i les àrees de millora, i es proposa avançar en la gestió de l’RSE en els propers mesos.

ACTA Responsabilidad social empresarial lluis creus
DIPLOMA Responsabilidad social empresarial lluis creus
ACTA Responsabilidad social empresarial lluis creus

Fitxa de bones pràctiques de LLUIS CREUS S.L.
La fitxa reflecteix informacions aportades per l’empresa i ha estat validada per aquesta.
L’elaboració de les fitxes de RSE és una iniciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya.

Responsabilidad social empresarial lluis creus
Skip to content