POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ

POLÍTICA DE PRIVACITAT

LLUIS CREUS S.L. en compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, li facilita la informació necessària sobre el seu sistema per a la recollida i tractament de dades de caràcter personal, continguda en la seva política de privacitat, que Un. haurà de llegir i acceptar, si és de la seva conformitat, abans de poder emplenar el formulari del present servei: LLUIS CREUS SL declara el seu respecte i compliment de les disposicions recollides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD) i el compliment de les previsions legals que conté el Reial Decret 994/1999 , de 11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, als efectes ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i apropiació indeguda de les dades que vostè faciliti a LLUIS CREUS SL sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables. Per tot això, l’informa de la seva política de protecció de dades, perquè vostè determini voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a LLUIS CREUS S.L. l’informa igualment que les dades de caràcter personal que vostè faciliti en un formulari es recolliran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal propietat de LLUIS CREUS S.L .. que quedarà sota la seva responsabilitat. A l’efecte de donar compliment al que preveu la LOPD, li comuniquem que LLUIS CREUS S.L. amb domicili social al c / Manuel Fernández Márquez, 50, 08918 Badalona, ​​Barcelona (Espanya), és qui decideix sobre la finalitat, contingut i ús del tractament de les dades de caràcter personal que vostè li faciliti mitjançant qualssevol dels formularis disposats als efectes en la pàgina web ubicada a l’adreça d’Internet www.lluiscreus.com.
Per integrar les seves dades al fitxer de LLUIS CREUS S.L. cal el seu consentiment inequívoc, que podrà prestar mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat, escollint l’opció HE LLEGIT I ACCEPTO EXPRESSAMENT LA POLÍTICA DE PRIVACITAT de LLUIS CREUS S.L. que es presenta abans de cada formulari de sol·licitud de dades.
Les dades que vostè facilita a LLUIS CREUS S.L. tenen com a finalitat poder ser utilitzats per al desenvolupament de qualsevol de les activitats pròpies del seu acompliment. Aquestes dades podran ser cedides a altres empreses que integren LLUIS CREUS S.L. a Espanya, així com a terceres persones físiques o jurídiques, tinguin o no relació accionarial amb LLUIS CREUS S.L. per als mateixos fins per als que s’indiquen en aquest text. També per poder realitzar aquestes comunicacions de les seves dades a tercers cal el seu consentiment inequívoc, que podrà prestar mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat, escollint l’opció HE LLEGIT I ACCEPTO EXPRESSAMENT LA POLÍTICA DE PRIVACITAT de LLUIS CREUS S.L. que es presenta abans de cada formulari de sol·licitud de dades. Vostè tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals que obren en els fitxers de LLUIS CREUS SL. Així com de les comunicacions que s’hagin produït respecte a les seves dades, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la recepció. Per exercir els seus drets podrà dirigir-se a LLUIS CREUS S.L. al c / Manuel Fernández Márquez, 50, 08918 Badalona, ​​Barcelona (Espanya), al correu electrònic info@lluiscreus.com

Skip to content