CUIR

SMART TRADITION

Les nostres Solucions

MOLDEJATS

CORRETGES

ALTRES APLICACIONS

Moldejats

Les empaquetadures mecàniques fabricades en cuir, adobat al crom o taní, en ser fetes de material íntegrament natural, tenen una sèrie d’avantatges sobre les elaborades en altres materials. Les fibres individuals, formades cadascuna per grups de petites fibres o filaments entrellaçats de forma casual, fan que la pell sigui plegable de forma inherent, forta i de gran resistència a l’abrasió i al desgast.

Avantatges:
Tenen un baix coeficient de fricció:
generen poca calor quan s’utilitzen, i com a conseqüència s’obté una elevada eficiència i llarga durada. Per la seva estructura fibrosa creen una pel·lícula al mitjà de pressió que en la majoria de casos actua com a lubricant i redueix encara més el coeficient de fricció. No requereix una pressió relativament alta per vèncer la inèrcia. Treballen suaument i no causen sorolls a baixa pressió i velocitats lentes.

No flueixen fàcilment:
per la disposició de les seves fibres entrellaçades amb llibertat, el cuir té una força tensil inherent i de gran duresa. Les empaquetadures poden suportar pressions molt altes amb mínima pèrdua.

No es ratllen i són antiabrasives, i alhora tendeixen a polir-se sobre les parts metàl·liques on treballen.

Permeten més toleràncies del metall:
per la seva elevada resistència a la tracció i al fluid en fred, es poden fer servir més toleràncies del metall que amb altres materials. Redueixen les pèrdues al mínim i el seu ús permet mantenir les pressions durant períodes relativament llargs.

Actua a baixes temperatures:
la pell no s’afecta per temperatures inferiors a 0 graus, i l’ús és de pura rutina a 50ºC sota zero.

Adequades per a una àmplia gamma de pressions:
modelades en diversos formats, es poden utilitzar tant per a reguladors delicats de baixa pressió com per a aplicacions hidràuliques pesades.

Baix cost inicial:
per la seva llarga durada i relativa senzillesa de motlle.

Poden emmagatzemar-se indefinidament:
no es veuen afectades per loxidació o la llum solar.

Adaptables a diferents tipus de serveis
Tipus:
collarins, gots, barrets, angulars…

Aplicacions:
per a juntes de bombes i premses hidràuliques

MOLDEADOS CUERO LLUIS CREUS
MOLDEADOS CUERO LLUIS CREUS
MOLDEADOS CUERO LLUIS CREUS
MOLDEADOS CUERO LLUIS CREUS

DESCUBRA NUESTRA HISTORIA

Skip to content