Protegir la maquinària és la base per a un correcte manteniment i funcionament d’aquesta.

En articles passats hem pogut veure la teoria d’En què consisteix la protecció de màquines, i Com són les manxes de protecció, seguidament podrem veure 5 casos pràctics de protecció de màquines.

Casos pràctics de protecció de màquines.

a. Algunes màquines tenen una o diverses guies lineals, que és un sistema de guiat per a permetre el moviment de translació relativa entre dues peces. En aquestes guies és,
en molts casos, inevitable que encenalls i taladriness acabin embrutant-les, podent produir trencaments, problemes de funcionament, desgastos imminents, etc. En aquest cas, per a
la seva protecció recomanem manxes de guia, que seran adaptats a cada marca i model de guia lineal.

b. La rosca és un element de les màquines, un caragol de potència format per un eix llarg que gira. Té caragols exteriors amb els quals transmet moviment a una rosca o engranatge.
Quan la maquinària està en funcionament, és freqüent que la pols que es genera acabi en l’espai de la rosca i que posi en perill el seu funcionament òptim. Per a aquest cas, recomanem les manxes circulars, tant en posició vertical com en horitzontal, salvant el moviment de la rosca mitjançant patins interiors.

FUELLE PROTECCIÓN MAQUINARIA

c. La majoria de les màquines, realitzen moviments quan aquestes estan en funcionament. Ja siguin moviments horitzontals, laterals, verticals o circulars, produint zones buides en la maquinària. Quan l’equip de supervisió o els treballadors es troben a prop d’aquesta, és molt fàcil que hi hagi un error imprevisible i es produeixi un accident per atrapament.
Per a poder prevenir aquests fatals accidents, recomanem tancar les zones buides amb manxes cortina, cortines enrotllables i/o persianes d’alumini.

d. La vibració és un moviment que es genera en moltes màquines. En aquests casos per a absorbir aquest moviment entre dues parts fixes de cadascuna de les parts, s’utilitzen els compensadors i fundes per a permetre una unió segura i eficaç.

e. Cada màquina està construïda per a realitzar una funció en concret, per aquesta raó és impossible comptabilitzar la quantitat de formats, mesures, de totes la maquinària existent. És obvi que per a la protecció de parts de la màquina amb geometries complicades, hàgim d’oferir fundes totalment adaptades a cada màquina o racó d’aquesta, on es necessiti tancar, protegir o aïllar algun element.

Aquests són els 5 casos pràctics on és essencial una manxa. Si vols obtenir més informació no dubtis a contactar amb nosaltres. Recorda Lluis Creus s’adapta a tu, com les nostres manxes.

FUELLE PROTECCIÓN MAQUINARIA
FUELLE PROTECCIÓN MAQUINARIA
Skip to content