MANXES

SMART PROTECTION

Les Nostres Solucions

MANXES BANCADA GUÍA

MANXES BANCADA

MANXES CIRCULARS

MANXES QUADRADES /RECTANGULARS

MANXES GUARDAPOLS

MANXES HEXAGONALS

MANXES METÀL·LIQUES

MANXES CORTINA

MANXES ESPECIALS

CORTINES ENROTLLABLES

TELES PER A MANXES DE PROTECCIÓ

MANXES DE CUIR

Email

DEPARTAMENT COMERCIAL

plano fuelle circular lluis creus

Manxes circulars

Utilitats
Per protegir les persones de les parts mòbils de les màquines, de les zones d’atrapament i augmentar la SEGURETAT en el treball. Protegir eixos, cargols sense fi, tiges de gats hidràulics, etc. de les agressions externes com ara oli, olis de tall (taladrines), ferritges, pols, etc. I augmentar-ne així la VIDA ÚTIL.

Adaptació
Els plecs de la manxa, enganxats i cosits, són flexibles i resistents alhora, donant la màxima eficàcia. Les boques poden ser planes per poder ser collades amb cargols, o adaptables a brides.

  • Què ens cal saber
  • Quina guia ha de protegir? Marca i model
  • Com treballa la manxa? Vertical o horitzontal
  • Quina agressió externa suporta? TELES
  • Tinc problemes d’espai? Mides exteriors
  • Longitud màxima de treball
  • Longitud mínima plegat
fuelles circulares lluis creus
fuelle circular lluis creus
fuelles circulares lluis creus

DESCUBREIXI LA NOSTRA HISTÒRIA

Skip to content